Sunday, November 20, 2011

Kem hafazan Ting 3

Tarikh 11-17 November 2011
Selain daripada menghafaz Pelajar diberi peneguhan dari sudut adab dan akhlak penghafaz Quran untuk memantapkan lagi sakhsiah mereka dan meneguhkan semangat mereka untuk menjadi hafiz yang benar-benar berkaliber.

No comments: