Wednesday, August 21, 2013

Khidmat Masyarakat Yayasan Pelajaran MARA (YPM)

YPM mengdakan kelas tambahan kepada pelajar - pelajar dari sekolah haian biasa di sekitar daerah Besut . Kelas dikendalikan oleh guru-guru dari MRSM Kopu dan dibimbing oleh pelajar-pelajar tingkatan 4 yang terpilih sebagai mentor. Semoga sumbangan yang sedkikit ini akan memberi impak besar kepada keputusan peperiksaan pelajar dai daerah Besut.

gambar seterusnya

https://plus.google.com/photos/114676506312627244417/albums/5914734697527745153?authkey=CI6-sO67-9_m-AE

No comments: