Tuesday, January 8, 2013

PROGRAM PRA TINGKATAN 4

KEMAHIRAN INSANIAH DAN KEMAHIRAN SUBJEK (KIKS)

program ini dilaksanakan sepanjang minggu ini dengan pengisian program-program berikut

1. Hafazan dan murajaah
2. Pengucapan Awam
3. Kemahiran Sains
4. Kemahairan matematik
5. Kemahiran berfikir
6."Vocab Building & Grammar Activity"
7. "Thinking Hats"
8. 'Project Presentation"

Semoga program ini akan melengkapkan diri pelajar dengan kemahiran insaniah yang amat diperlukan untuk menjadikan mereka pelajar yang cemerlang dan berktrampilan.

No comments: